Reklámadó

Home / Reklámadó

A reklám fogalma alatt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv. szerinti gazdasági reklámot, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) szerinti kereskedelmi közleményt értjük.
A reklám közzététele alatt a reklám megismerhetővé tételét értjük, történjen az akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára [jogszabályi hivatkozás: Reklámtv. 3. § f) pont].

A törvény értelmezésének egyik alapfeltétele, tisztáznunk kell , ki számít reklám megrendelőnek, ki számít reklám közzétevőnek, illetve ki lesz az adóalany, esetlegesen reklámügynökség közremüködésével.

66._A_reklamado_legfontosabb_szabalyai_20170526 

Dokumentumok:

Bejelentkezési kérelem a NAV közzétevői adatbázisába

Bejelentés adóhatóság részére bekért, de meg nem kapott reklámadó-nyilatkozatról (2015.01.01-től)

Reklámadó_nyilatkozat_közvetlen megrendelőknek  (a hirdető és a megrendelő ugyanaz)

Reklámadó_nyilatkozat_ügynökségnek(a megrendelő a hirdetési szolgáltatást harmadik fél részére közvetíti)

További segítséget, illetve jogértelmezéseket a reklámadó blogon olvashat!